Vårt kliniske arbeid

Mer enn bare madrasser

Care of Sweden tilbyr løsninger for forebygging av trykksår, i form av trykkavlastende madrasser og andre produkter. Men tilbudet strekker seg mye lenger.

Vi selger ikke bare madrasser og tilbehør, vi tilbyr en helhetsløsning hvor kunnskap og oppfølging er viktige deler.

Med mange års erfaring som sykepleier, blant annet innen akuttmedisin, geriatri og på hudklinikk, har jeg omfattende sykepleiekunnskap, og jeg har ansvaret for de opplæringene som Care of Sweden tilbyr, skreddersydde til for eksempel sykehuspersonell eller kommunalt ansatte. Opplæringen gir fordypende kunnskap om trykksår og om madrassen som et instrument i pleien.

For å utvikle sin egen kompetanse, gjennomfører Care of Sweden stadig saksstudier hvor vi tar del i pleiedokumentasjonen rundt reelle pasienttilfeller. Der følger vi brukerens allmenntilstand og studerer hvordan trykksårene behandles og leges.

Care of Sweden arbeider også målrettet med å verifisere og validere sine produkter, både i interne trykkmålinger og via eksterne, akkrediterte testlaboratorier.

Vi er også nøye med å ha et tett samarbeid med kundene våre. For eksempel kan de, etter å ha brukt våre produkter, fylle ut et vurderingsskjema og sette karakter på ting som hvordan personalet og brukeren har opplevd produktets komfort, håndtering, vedlikehold og bruksanvisning. Deretter legger vi oppsummeringer fra slike vurderinger til grunn for videre produktutvikling slik at vi stadig skal forbedre oss.

For å få tilgang til aktuell forskning og prosjekter innen trykksårpleie er Care of Sweden sponsor for SSIS (Sårsjuksköterskor i Sverige) og EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).

Anne Lindeborg
Opplærings- og klinisk ansvarlig, Care of Sweden

Nyheter

Glad_Nationaldag_6juni_careofsweden_FB_1906

Öppettider: Nationaldagen

Mer enn bare madrasser Care of Sweden tilbyr løsninger for forebygging av trykksår, i form av trykkavlastende madrasser og andre produkter. Men tilbudet strekker seg mye lenger. Vi selger ikke bare madrasser og tilbehør, vi tilbyr en helhetsløsning hvor kunnskap og oppfølging er viktige deler. Med mange års erfaring som sykepleier, blant annet innen akuttmedisin, […]

Les mer
Druck

Care of Sweden vinner Red Dot Design Award för sina nya madrasser som motverkar trycksår

Mer enn bare madrasser Care of Sweden tilbyr løsninger for forebygging av trykksår, i form av trykkavlastende madrasser og andre produkter. Men tilbudet strekker seg mye lenger. Vi selger ikke bare madrasser og tilbehør, vi tilbyr en helhetsløsning hvor kunnskap og oppfølging er viktige deler. Med mange års erfaring som sykepleier, blant annet innen akuttmedisin, […]

Les mer
Kristihimmelfärdsdag_1805_FB

Öppettider: Kristi himmelsfärd

Mer enn bare madrasser Care of Sweden tilbyr løsninger for forebygging av trykksår, i form av trykkavlastende madrasser og andre produkter. Men tilbudet strekker seg mye lenger. Vi selger ikke bare madrasser og tilbehør, vi tilbyr en helhetsløsning hvor kunnskap og oppfølging er viktige deler. Med mange års erfaring som sykepleier, blant annet innen akuttmedisin, […]

Les mer
care of sweden9660

Care of Sweden behöver Din hjälp vid klinisk prövning

Mer enn bare madrasser Care of Sweden tilbyr løsninger for forebygging av trykksår, i form av trykkavlastende madrasser og andre produkter. Men tilbudet strekker seg mye lenger. Vi selger ikke bare madrasser og tilbehør, vi tilbyr en helhetsløsning hvor kunnskap og oppfølging er viktige deler. Med mange års erfaring som sykepleier, blant annet innen akuttmedisin, […]

Les mer