Trykksår

Store gevinster ved å lindre og forebygge trykksår

Sosial isolasjon, skyldfølelse og økte pleieutgifter er noen eksempler på negative effekter som trykksår kan føre med seg. Gjennom et godt planlagt forebyggende arbeid kan mange av trykksårene unngås.

Trykksår forårsaker store lidelse for den som blir rammet. Sårene gir smerter og kan medføre store begrensninger i den rammedes hverdagsliv. De kan for eksempel bidra til at man blir avhengig av andre for å få behandlet sårene, selv om man bor hjemme. De kan også få negativ innvirkning på det sosiale livet, spesielt hvis de væsker og lukter vondt.

En annen effekt av trykksår er at de mange ganger fører til skyldfølelser hos den eller de som pleier den rammede. Ofte skyldes dette fordommer og manglende informasjon. Man tror kanskje at sårene først og fremst oppstår på grunn av manglende pleie og omsorg, noe som ikke stemmer.

Behandling av trykksår medfører også store kostnader for helse- og sykepleien.

Det er altså mye å vinne på å forebygge trykksår, både i form av mindre lidelser og lavere kostnader.

 

Slik kan trykksår forebygges

Man kan forebygge trykksår, først og fremst ved å tidlig identifisere personer som er i risikosonen, og sette inn egnede tiltak hos dem. Slike tiltak kan for eksempel være bevegelse, trykkutjevning, trykkavlastning og posisjonering.

Det finnes også trykkutjevnende og trykkavlastende hjelpemidler som kompletterer andre forebyggende tiltak. Enkelte hjelpemidler kan også redusere friksjon og fukt, samt avlede varme og gjøre det lettere for den rammede å bevege seg. De kan også redusere gnisninger, altså at personen glir mot underlaget.

For at de forebyggende tiltakene skal fungere, bør pleiepersonalet på alle nivåer ha rutiner for raskt å kunne identifisere personer som er i risikosonen for å utvikle trykksår. De forebyggende tiltakene bør fortsette gjennom hele verdikjeden så lenge det er risiko for trykksår.

Risikovurderingene kan gjøres på ulike måter. I Sverige er det vanligste instrumentet den modifiserte Nortonskalaen. I følge den gis det poenger for ulike områder, som allmenntilstand, fysisk aktivitet, psykisk status, bevegelsesevne, matinntak, væskeinntak og inkontinens. Maksimal poengsum er 28, og personer med 20 poeng eller lavere, vurderes som å være i risikosonen for trykksår.

Det er ønskelig at risikovurderinger gjøres umiddelbart etter at en person har kommet til sykehus, aldershjem eller lignende, og at de gjentas regelmessig gjennom hele pleietiden. På den måten har man hele tiden kontroll over risikoen, og man kan raskt sette inn forebyggende tiltak hvis, og når det er behov for det.

 

• Trykksår er vevskader i huden som oppstår på grunn av utilstrekkelig blodtilførsel. De kan utvikles over hele kroppen, men de er vanligst på steder hvor bein ligger nær huden, siden belastningen der blir konsentrert til små hudflater. Derfor oppstår trykksår typisk i korsryggen, på hæler, ved hoftebein, setemuskler og på føttene.

• Trykksår skyldes ofte trykkskader som har oppstått når en person har ligget eller sittet i samme stilling for lenge. Slike trykkskader kan oppstå i hjemmet, under transport og ved opphold eller besøk på institusjoner og sykehus.

• Å spise eller drikke feil er også en annen risikofaktor for å utvikle trykksår, siden det er nødvendig med godt næringsinntak for både leging og beskyttelse mot infeksjoner.

Fakta om trykksår

I henhold til EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) klassifiseres trykksår i en skala med fire kategorier:

Kategori I: Intakt hud med rødhet som ikke blekner ved trykk av et lokalisert område.
Kategori II: Delvis tap av dermis som ser ut som et overfladisk åpent sår med rød rosa sårbunn, uten dødt vev.
Kategori III: Tap av hele hudlaget. Subkutant fett kan være synlig, men ben, sener eller muskler er ikke blottlagt.
Kategori IV: Gjennomgående tap av vev med blottlagt ben, sener eller muskulatur. Dødt vev eller sårskorpe kan forekomme.

 

I SKLs publikasjon Trycksår – åtgärder för att förebygga nevnes følgende tiltak:

  • Vurder risikoen for trykksår
  • Vurder huden
  • Reduser trykket
  • Hold huden tørr, myk og elastisk
  • Vurder og følg opp behov for næring og væske
  • Informer personen og pårørende
  • Informer neste pleiested ved overflytting

 

Mer informasjon

» EPUAPs internasjonale retningslinjer for forebygging av trykksår er tilgjengelig i en kortversjon på svensk her (PDF)
» Trycksår i Sverige – kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården (produsert av Nordic Health Economics for Care of Sweden) (PDF)

Nyheter

Glad_Nationaldag_6juni_careofsweden_FB_1906

Öppettider: Nationaldagen

Store gevinster ved å lindre og forebygge trykksår Sosial isolasjon, skyldfølelse og økte pleieutgifter er noen eksempler på negative effekter som trykksår kan føre med seg. Gjennom et godt planlagt forebyggende arbeid kan mange av trykksårene unngås. Trykksår forårsaker store lidelse for den som blir rammet. Sårene gir smerter og kan medføre store begrensninger i […]

Les mer
Druck

Care of Sweden vinner Red Dot Design Award för sina nya madrasser som motverkar trycksår

Store gevinster ved å lindre og forebygge trykksår Sosial isolasjon, skyldfølelse og økte pleieutgifter er noen eksempler på negative effekter som trykksår kan føre med seg. Gjennom et godt planlagt forebyggende arbeid kan mange av trykksårene unngås. Trykksår forårsaker store lidelse for den som blir rammet. Sårene gir smerter og kan medføre store begrensninger i […]

Les mer
Kristihimmelfärdsdag_1805_FB

Öppettider: Kristi himmelsfärd

Store gevinster ved å lindre og forebygge trykksår Sosial isolasjon, skyldfølelse og økte pleieutgifter er noen eksempler på negative effekter som trykksår kan føre med seg. Gjennom et godt planlagt forebyggende arbeid kan mange av trykksårene unngås. Trykksår forårsaker store lidelse for den som blir rammet. Sårene gir smerter og kan medføre store begrensninger i […]

Les mer
care of sweden9660

Care of Sweden behöver Din hjälp vid klinisk prövning

Store gevinster ved å lindre og forebygge trykksår Sosial isolasjon, skyldfølelse og økte pleieutgifter er noen eksempler på negative effekter som trykksår kan føre med seg. Gjennom et godt planlagt forebyggende arbeid kan mange av trykksårene unngås. Trykksår forårsaker store lidelse for den som blir rammet. Sårene gir smerter og kan medføre store begrensninger i […]

Les mer