Miljø og kvalitet

Siden 2007 har vi et sertifisert kvalitets- og miljøadministrasjonssystem i henhold til ISO 13485 og 14001. Dette er en viktig del av vår målsetning om å tilby gode og trygge produkter og tjenester. Det innebærer også at du i fremtiden kan være trygg på at vår virksomhet holder høy kvalitet og tar vare på miljøet.

Kvalitetspolicy

Vi skal alltid arbeide for å levere best mulig kvalitet i forhold til pris på et produkt eller en tjeneste. Begrepet høy kvalitet skal ikke bare gjennomsyre materialer, produksjonsmetoder og design, men også arbeidsmetoder, informasjon og relasjoner, både internt og eksternt. God komfort, funksjon og slitestyrke gir bedre og mer effektiv pleie. Vi opprettholder og forbedrer et effektivt kvalitetssystem, og vi oppfyller de kravene som stilles til vår organisasjon.

Miljøpolicy

Care of Sweden skal arbeide for at både det ytre og det indre livsmiljøet settes i sentrum og forbedres. Virksomheten drives med kjernebegrepene ergonomi, økologi og økonomi. Care of Sweden skal hele tiden arbeide for å utvikle og selge produkter og kjøpe varer og tjenester som i hele sin levetid gir minst mulig miljøpåvirkning og helserisiko. Care of Sweden skal alltid overholde de lover som berører organisasjonens miljøarbeid.

Kontakt oss for mer informasjon.

Nyheter

Glad_Nationaldag_6juni_careofsweden_FB_1906

Öppettider: Nationaldagen

Siden 2007 har vi et sertifisert kvalitets- og miljøadministrasjonssystem i henhold til ISO 13485 og 14001. Dette er en viktig del av vår målsetning om å tilby gode og trygge produkter og tjenester. Det innebærer også at du i fremtiden kan være trygg på at vår virksomhet holder høy kvalitet og tar vare på miljøet. […]

Les mer
Druck

Care of Sweden vinner Red Dot Design Award för sina nya madrasser som motverkar trycksår

Siden 2007 har vi et sertifisert kvalitets- og miljøadministrasjonssystem i henhold til ISO 13485 og 14001. Dette er en viktig del av vår målsetning om å tilby gode og trygge produkter og tjenester. Det innebærer også at du i fremtiden kan være trygg på at vår virksomhet holder høy kvalitet og tar vare på miljøet. […]

Les mer
Kristihimmelfärdsdag_1805_FB

Öppettider: Kristi himmelsfärd

Siden 2007 har vi et sertifisert kvalitets- og miljøadministrasjonssystem i henhold til ISO 13485 og 14001. Dette er en viktig del av vår målsetning om å tilby gode og trygge produkter og tjenester. Det innebærer også at du i fremtiden kan være trygg på at vår virksomhet holder høy kvalitet og tar vare på miljøet. […]

Les mer
care of sweden9660

Care of Sweden behöver Din hjälp vid klinisk prövning

Siden 2007 har vi et sertifisert kvalitets- og miljøadministrasjonssystem i henhold til ISO 13485 og 14001. Dette er en viktig del av vår målsetning om å tilby gode og trygge produkter og tjenester. Det innebærer også at du i fremtiden kan være trygg på at vår virksomhet holder høy kvalitet og tar vare på miljøet. […]

Les mer