Lær mer om våres produktutvalg ved å klikke på produkter. Care of Sweden samarbeider med Puls AS i Norge. Er du interessert i å bestille Care of Swedens produkter kontakt Puls AS direkte. Er du interessert i å bestille Helabs produkter kontakt Care of Sweden.

Klikk her får å finne kontaktinfo

Helseøkonomi

Pasienter med trykksår er et område som har betydelige økonomiske konsekvenser for helse- og sykepleien. Kostnaden for å behandle trykksår er nesten ti ganger høyere enn kostnaden for å forebygge trykksår. Bare i Jönköping antas det at behandlingen av trykksår koster 53 millioner i året, kun i akuttsykepleien.

Les mer